E-learning vs. osobní školení

Proč si zvolit e-learning místo klasického školení na místě?

 • E-learning je moderní forma vzdělávání.
 • E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.
 • E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu.
 • E-learning je v podstatě jakékoli využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle ze kteréhokoliv místa, kde je připojení na internet.
 • E-learning šetří čas Vám i lektorům.
 • E-learning je možné naplánovat pro jednotlivé studenty a neomezovat tak například výrobu ve firmě.
 • E-learning je nástroj, prostřednictvím kterého je možné prezentovat nejrůznější textové, grafické, či multimediální materiály.
 • E-learning většinou obsahuje výukovou část a závěrečný test k ověření znalostí. Výsledný test provedený skrze e-learning může sloužit jako doklad o provedení kurzu.
 • E-learning je nástroj, kterým lze snadno a rychle splnit zákonná školení jako např. Školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či z požární ochrany.
 • E-learning zvyšuje technické dovednosti studentů

Už jste se rozhodli pro a nevíte, kde najít ten správný e-learning pro své zaměstnance?

Vyzkoušejte e-learning společnosti EHSC, spol. s r.o.

Naše nabídka:

 • E-learning společnosti nabízí všechny druhy školení dle zákonných požadavků:
  • BOZP zaměstnanec
  • BOZP vedoucí zaměstnanec
  • PO zaměstnanec
  • PO vedoucí zaměstnanec
  • Řidičů referentů
  • První pomoc
  • § 3 Vyhlášky 50/1978 Sb.
  • Seznámení s vlastnostmi chemických látek dle čl. 35 REACH (ES 1907/2006)
 • celá řada dalších e-learning kurzů (1. pomoc při zasažení CHL, manipulace s břemeny, aj.)
 • zpracujeme pro Vás e-learning dle Vašich interních dokumentů, tzv. školení na míru
 • základní kurzy i v anglickém jazyce, připravujeme německý jazyk

Čím se liší náš e-learning od ostatních?

 • náš e-learning Vás automaticky upozorní emailem na blížící se termín školení
 • náš e-learning umožňuje vlastní přístup do webové aplikace a správa zaměstnanců
 • náš e-learning umožňuje změnu vzhledu výsledného certifikátu dle Vašich požadavků
 • náš e-learning umožňuje zjištění rozpisu a ceny školení na zvolené období dopředu
 • náš e-learning, díky funkci vedoucí umožní, že nemusí mít všichni zaměstnanci email
 • náš e-learning je jednoduchý a vyznačuje se intuitivním ovládáním
 • náš e-learning poskytuje přehled o všech zaměstnancích

Pokud nevyužijete náš e-learning, můžeme Vám nabídnout hlídání termínů vašich školení. Automatické upozorňování na blížící se termín a tisk prezenční listiny je samozřejmostí.


A to není vše!!!

 • náš e-learning umožňuje automatickou správu termínů lékařských prohlídek
 • náš e-learning zajišťuje automatické posílání upozornění na blížící se termín lékařské prohlídky
 • náš e-learning automaticky předvyplní formuláře (i kategorie práce, rizikové faktory či požadavky na vyšetření)
 • formulář je propojen s e-learning aplikací (např. při zvoleném školení řízení motorového vozidla je automaticky zaškrtnuta i tato pracovní činnost vyžadující lékařské vyšetření ve formuláři)
 • náš e-learning nabízí jednoduchý přehled o seznámení zaměstnanců s kategorizací prací a riziky
 • náš e-learning poskytuje rychlý přehled o tom, kdy a zda vůbec byli vaši zaměstnanci seznámeni?
 • náš e-learning Vám umožní na první pohled zjistit aktuální stav.

A cena?

 • zaručeně výhodnější, než u konkurence
 • neváhejte a kontaktujte nás: Chci nabídku