Ruční paletovací vozík

O kurzu

Absolvent kurzu je povinen seznámit se z návodem k paletovacímu vozíku nebo místním provozněbezpečnostním předpisem k vozíku a předpisy zaměstnavatele, které upravují provoz na pracovišti.

 

Důvod provedení kurzu

Osnova školení

  1. Jízda a manipulace
  2. Zakázané činnosti
  3. OOPP
  4. Rizika