Školení z ruční manipulace s břemeny

O kurzu

Absolvováním kurzu získá zaměstnanec informaci o rizicích vyplývajících při manipulaci s břemeny.  Kurz obsahuje popis bezpečné manipulace s břemeny i ve výškách nad 1,8 m tak, aby nedošlo k poškození zdraví. Uvedeny jsou také hmotnostní limity pro muže a ženy.

Důvod provedení kurzu

Absolvent kurzu bude poučen o bezpečné manipulaci s břemeny a sníží se tak pravděpodobnost pracovního úrazu způsobeným nesprávnou manipulací. Hmotnostní limity jsou stanoveny vyhláškou 432/2003 Sb. a při jejich překročení je nutné přehodnotit zařazení práce do vyšší kategorie práce.

Osnova školení

  1. Přehled hlavních rizik
  2. Váhové limity pro ruční manipulaci
  3. Povinnosti zaměstnance
  4. Zásady bezpečné manipulace 1 - zvedání a otáčení
  5. Zásady bezpečné manipulace 2 - dlouhé a těžké předměty
  6. Zásady bezpečné manipulace 3 - velmi těžké předměty a výšky