Školení vybraných dokumentů k požární ochraně pro zaměstnance - Snoeks Automotive CZ s.r.o.

O kurzu

Tento doplňující kurz k Školení požární ochrany poskytuje seznámení s:

body 3, 4, 11 a Požární poplachovou směrnicí, Požárními řády výroby a skladu.

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinnen dle § 23 vyhlášky č. 246/2001 Sb. zajistit seznámení zaměstnanců s interními dokumenty týkající se požární ochrany.

Osnova školení

  1. Požární poplachová směrnice          
  2. Požární řád - Výrobní část  
  3. Požární řád - Sklady
  4. Požární nebezpečí vznikající při činnostech v místě práce (Bod 3)
  5. Zvláštní požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru (Bod 4)
  6. Seznámení s rozmístěním věcných postředků požární ochrany (v rámci školení na pracovním místě)

Aktualizace 12/2019