Tlakové nádoby na plyny

O kurzu

Používání tlakových nádob na plyny a jejich umístění na pracovišti dle ČSN 07 83 04 čl. 12.6

Důvod provedení kurzu

Osnova školení

Zaměstnanec byl seznámen s problematikou skladovnání, manipulace a používání tlakových nádob na plyny  dle ČSN 07 83 04 čl. 12.6 v rozsahu kapitol 7, 9, 10, 11 a 12.