Seznámení zaměstnanců s vlastnostmi a účinky látek, se kterými přicházejí do styku nebo jejichž účinkům mohou být při práci vystaveni

O kurzu

Absolvováním kurzu zaměstnanec získá přehled o základních povinnostech při nakládání s chemickými látkami, obsahu bezpečnostního listu, nového značení chamických látek CLP a souvisejícíh informací ke klasifikaci CHL.

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatelé umožní zaměstnancům a jejich zástupcům přístup k informacím poskytnutým v souladu s články 31 a 32 ES 1907/2006 Reach ohledně látek nebo přípravků, které zaměstnanci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.

Osnova školení

  1. Základní povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi
  2. Obsah bezpečnostního list
  3. Nebezpečné vlastnosti chemických látek/směsí a jejich vyjádření a rizika nebezpečnosti při nakládání
  4. Používané chemické látky a směsi u provozovatele
  5. Výukový film - Napo - Nebezpečné chemické látky (12 min.)