Seznámení zaměstnanců s vlastnostmi a účinky látek, se kterými přicházejí do styku nebo jejichž účinkům mohou být při práci vystaveni

O kurzu

Absolvováním kurzu zaměstnanec získá přehled o základních povinnostech při nakládání s chemickými látkami a směsmi, obsahu bezpečnostního listu, značení chemických látek dle CLP a souvisejícíh informací ke klasifikaci CHLaS.

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatelé umožní zaměstnancům a jejich zástupcům přístup k informacím poskytnutým v souladu s články 31 a 32 ES 1907/2006 Reach ohledně látek nebo přípravků, které zaměstnanci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.

Osnova školení

  1. Pojmy
  2. Základní povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHLaS) - 1.část
  3. Základní povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHLaS) - 2.část
  4. Bezpečnostní list
  5. Klasifikace chemických látek a směsí
  6. Zacházení a skladování
  7. Výukový film - Napo - Nebezpečné chemické látky (12 min.)