Školení obsluhy zdvihacích zařízení

O kurzu

Jedná se o kurz pro obsluhy zvihacích zařízení. Kurz obsahuje 12 lekcí s doplňujícími otázkami. Kurz je zakončen testem.

Důvod provedení kurzu

Důvodem provedení kurzu je splnění požadavků odborné způsobilosti. Podmínkou platného kurzu je splnění všech požadavků popsaných v osvědčení (doklad o absolvování kurzu), které je na konci kurzu vygenerováno.

Osnova školení

 1. Klasifikace pro výkon profese jeřábník a vazač
 2. Požadavky na bezpečný provoz zdvihacích zařízení
 3. Požadavky na bezpečný provoz zdvihacích zařízení 2
 4. Požadavky na bezpečný provoz zdvihacích zařízení 3
 5. Požadavky na bezpečný provoz zdvihacích zařízení 4
 6. Desatero k zajištění bezpečného provozu zdvihacích zařízení (ZZ)
 7. Zakázané manipulace 1
 8. Zakázané manipulace 2
 9. Ochranné prostředky a pomůcky
 10. Deník zdvihacího zařízení
 11. Povinnosti jeřábníka
 12. Povinnosti vazače