Školení předlékařské první pomoci

O kurzu

Školení se týká všech zaměstnanců. Školení o poskytnutí první pomoci při zasažení chemickou látkou je řešeno samostatným kurzem.

Zdrojem informací byla mimo jiné publikace červeného kříže "STANDARDY PRVNÍ POMOCI", která je volně dostupná na stránce: http://www.cervenykriz.eu/cz/standardy/standardy-prvni-pomoci-2017.pdf, a kterou doporučujeme každému k prostudování. Autor kurzu absolvoval školení první pomoci ČČK. 
 

Důvod provedení kurzu

Poskytnutí  pomoci zraněné nebo těžce nemocné osobě je jedním z principů vyspělé společnosti. Pokud nejste schopni z jakýchkoliv důvodů první pomoc poskytnout, přivolejte alespoň zdravotnickou záchranou službu a nebo další osoby, které mohou pomoci.

Neposkytnutí první pomoci je trestný čin, za který hrozí odnětí svobody. Vždy je však bezpečí zachránce kladeno na první místo. Zvažte, zda Vaše schopnosti a možnosti odpovídají situaci a nebojte se první pomoc poskytnout.  

K volání pomoci požijte linku zdravotnické záchranné služby 155 nebo číslo evropského  integrovaného záchranného systému. Na těchto číslech se Vám dostane pomoci a podpory při poskytování první pomoci. Nevolejte na tato čísla zbytečně! Nezneužívejte zdravotnickou záchrannou službu!

Při poranění nebo otravě způsobené chemickými výrobky, volejte linku 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Připravte si buď obal od výrobku nebo bezpečností list. Linky fungují 24 hodin, 7 dní v týdnu. Poskytují informace i pro lékaře. Předejte informace o chemických výrobcích i záchranné službě nebo lékaři.

Osnova školení

 1. Základní kroky při poskytnutí první pomoci               
 2. Resuscitace              
 3. Šok               
 4. Zevní krvácení         
 5. Popáleniny, úžeh a úpal      
 6. Omrzliny a podchlazení       
 7. Úraz elektrickým proudem               
 8. Otravy         
 9. Drobná krvácející poranění               
 10. Poranění způsobená nárazem nebo úderem           
 11. Poranění páteře a končetin              
 12. Neúrazové stavy    
 13. Zdroje


Zdroj: STANDARDY PRVNÍ POMOCI, Český červený kříž, Revidované vydání z roku 2017.