Školení pro řidiče vozidel bez profesní způsobilosti (řidiči referenti)

O kurzu

Školení se týká řidičů s oprávněním řídit vozidla pro provoz na pozemních komunikacích bez profesní způsobilosti.

Za řidiče s profesní způsobilostí se považuje řidič, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Nevztahuje se na řidiče vyjmenovaných druhů vozidel vyjmenovaných zákonem o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je dle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. povinen zajistit způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy, obsluze, opravách, kontrole a údržbě dopravních prostředků a pracovních činností, při nichž se používají dopravní prostředky. Vyjmenované postupy jsou popsány v místním provozním bezpečnostním předpise dopravním řádu zaměstnavatele, se kterým je povinen se každý řidič prokazatelně seznámit.

Osnova školení

  1. Povinnosti řidiče dle Zákona o provozu na pozemních komunikacích
  2. Dopravní značky             
  3. Bezpečné řízení vozidla               
  4. Chování řidiče při dopravní nehodě       
  5. Bodový systém               
  6. Související přepisy         
  7. Výukový film