Školení obsluh motorových vozíků

O kurzu

Jedná se o kurz pro obsluhy motorových vozíků nízkozdvižných a vysokozdvižných, ručně vedených a s volantovým řízením, se spalovacím a elektrickým pohonem. Kurz obsahuje 11 lekcí s doplňujícími otázkami. Kurz je zakončen testem.

Důvod provedení kurzu

Důvodem provedení kurzu je splnění požadavků odborné způsobilosti. U ručně vedených motorových vozíků (MV) se může jednat o kurz základní, u MV s volantovým řízením se může jednat pouze o kurz opakovaný, tzv. přezkoušení. Podmínkou platného kurzu je splnění všech požadavků popsaných v osvědčení (doklad o absolvování kurzu), které je na konci kurzu vygenerováno.

Osnova školení

  1. Povinnosti obsluh MV v silničním provozu
  2. Manipulace, manipulační zařízení a prostředky
  3. Manipulace pomocí motorových vozíků - 6 lekcí
  4. Zakázané manipulace (výběr)
  5. Denní kontrola před zahájením provozu
  6. Důležitá pravidla pro obsluhu motorového vozíku
  7. Použití montážní (pracovní) plošiny
  8. Použití prodloužených vidlí
  9. Výukový film (2:39)